část obce Prak dvůr (Šternberk,Vlašim)

Identifikace

ID31: 201480
ID32: 201480
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Prak dvůr (Šternberk,Vlašim)

Nadřazená místa

obec Český Šternberk

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1760-1787), Divišov 4, matrika narozených
Matrika (1847-1865), Divišov 15, matrika narozených
Matrika (1759-1787), Divišov 4, matrika oddaných
Matrika (1857-1879), Divišov 19, matrika oddaných
Matrika (1879-1902), Divišov 33, matrika oddaných
Matrika (1761-1787), Divišov 4, matrika zemřelých
Matrika (1828-1857), Divišov 22, matrika zemřelých
Matrika (1858-1873), Divišov 23, matrika zemřelých
Matrika (1873-1909), Divišov 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!