část obce Skalkovský ovčín(Bolina,Kotyška str.1297)

Identifikace

ID31: 201464
ID32: 201464
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skalkovský ovčín(Bolina,Kotyška str.1297)

Nadřazená místa

část obce Bolina

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!