obec neznámá Újezdec (neznámá)

Identifikace

ID31: 200712
ID32: 200712
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec neznámá Újezdec (neznámá)

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1691-1718), Zvoleněves 2, matrika narozených
Matrika (1696-1723), Smečno 2, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Smečno 3, matrika narozených
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika narozených
Matrika (1739-1755), Smečno 4, matrika narozených
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika narozených
Matrika (1756-1770), Smečno 6, matrika narozených
Matrika (1669-1721), Smečno 21, matrika oddaných
Matrika (1691-1718), Zvoleněves 2, matrika oddaných
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika oddaných
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), Smečno 23, matrika oddaných
Matrika (1691-1718), Zvoleněves 2, matrika zemřelých
Matrika (1697-1725), Smečno 28, matrika zemřelých
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika zemřelých
Matrika (1743-1767), Smečno 30, matrika zemřelých
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!