část obce Křivolačiny

Identifikace

ID31: 200362
ID32: 200362
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce dvůr u Sovenic
část obce Křidlovačina
část obce Křilovačín
část obce Křilovačín
část obce Křivolačín
část obce Křivolačina
část obce Křivolačina
část obce Křivolačiny
část obce Křivoloučí

Nadřazená místa

obec Chocnějovice

Podřazená místa

Prameny

matrika (1761-1784), Loukovec 03, matrika narozených
matrika (1795-1817), Loukovec 05, matrika narozených
matrika (1818-1839), Loukovec 06, matrika narozených
matrika (1840-1867), Loukovec 07, matrika narozených
matrika (1704-1758), Loukovec 02, matrika oddaných
matrika (1763-1784), Loukovec 03, matrika oddaných
matrika (1784-1794), Loukovec 04, matrika oddaných
matrika (1795-1817), Loukovec 05, matrika oddaných
matrika (1818-1882), Loukovec 08, matrika oddaných
matrika (1704-1784), Loukovec 02, matrika zemřelých
matrika (1784-1794), Loukovec 04, matrika zemřelých
matrika (1818-1883), Loukovec 09, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!