část obce Silničná

Identifikace

ICZUJ: 586790
KODCOB: 194603
ID31: 19275
ID32: 19275
GPS: JTSK (Y, X): 574730, 1178902
S-42 (Y, X): 3642901.135, 5437722.156
UTM (Y, X): 642719.3607, 5435407.7090
Šířka/Délka: 49° 3' 17.9926504800", 16° 57' 12.4372804200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SILNIČNÁ v r. 1869 pod názvem Strandorf osada obce Žarošice v okr. Kyjov, v r. 1880 osada obce Žarošice v okr. Kyjov, v r. 1890 pod názvem Na Silničné t. Silničná osada obce Žarošice v okr. Kyjov, v r. 1900-1950 osada obce Žarošice v okr. Kyjov, od r. 1961 část obce Žarošice v okr. Hodonín

Alternativní názvy

část obce Na Silničné
část obce Silničná
část obce Strandorf

Nadřazená místa

obec Žarošice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!