část obce Mysletín

Identifikace

ICZUJ: 561819
KODCOB: 100579
ID31: 17978
ID32: 17978
GPS: JTSK (Y, X): 684034, 1119242
S-42 (Y, X): 3526810.450, 5482842.473
UTM (Y, X): 526675.9582, 5480509.6600
Šířka/Délka: 49° 28' 35.9270422800", 15° 22' 5.6606437150"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MYSLETÍN v r. 1869-1900 obec v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-30.6.1980 část obce Zachotín v okr. Pelhřimov, 1.7.1980-30.6.1990 část obce Mladé Bříště v okr. Pelhřimov, od 1.7.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Mysletín

Nadřazená místa

obec Mysletín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!