část obce Bratřice

Identifikace

ICZUJ: 547603
KODCOB: 009695
ID31: 17824
ID32: 17824
GPS: JTSK (Y, X): 709844, 1111489
S-42 (Y, X): 3500214.934, 5487211.452
UTM (Y, X): 500091.2733, 5484876.8600
Šířka/Délka: 49° 30' 59.4532033800", 15° 0' 4.5395017850"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BRATŘICE v r. 1869-1890 osada obce Outěchovice v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, od r. 1961 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Bratřice

Nadřazená místa

obec Bratřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1674-1718), 7236, matrika narozených
Matrika (1718-1760), 8194, matrika narozených
Matrika (1785-1801), 8196, matrika narozených
Matrika (1801-1821), 8199, matrika narozených
Matrika (1821-1831), 8200, matrika narozených
Matrika (1831-1849), 8201, matrika narozených
Matrika (1850-1884), 8202, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika oddaných
Matrika (1718-1760), 8194, matrika oddaných
Matrika (1785-1801), 8196, matrika oddaných
Matrika (1801-1849), 8203, matrika oddaných
Matrika (1850-1887), 8204, matrika oddaných
Matrika (1887-1925), 8205, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika zemřelých
Matrika (1718-1760), 8194, matrika zemřelých
Matrika (1785-1801), 8196, matrika zemřelých
Matrika (1801-1834), 8206, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1835-1866), 8207, matrika zemřelých
Matrika (1866-1924), 8208, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!