část obce Hubíles

Identifikace

ICZUJ: 570885
KODCOB: 151254
ID31: 15363
ID32: 15363
GPS: JTSK (Y, X): 635042, 1033985
S-42 (Y, X): 3564428.919, 5573703.799
UTM (Y, X): 564279.1134, 5571333.9850
Šířka/Délka: 50° 17' 26.2512275600", 15° 54' 8.5352532760"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUBÍLES v r. 1869 pod názvem Hubilesy osada obce Smržov v okr. Dvůr Králové, v r. 1880 pod názvem Hubylesy osada obce Smržov v okr. Dvůr Králové, v r. 1890 pod názvem Hubylesy osada obce Smržov v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1900-1910 pod názvem Hubilesy obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1921-1930 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1950 obec v okr. Jaroměř, v r. 1961-1966 obec v okr. Hradec Králové, od 1.1.1967 část obce Smržov v okr. Hradec Králové

Alternativní názvy

část obce Hubíles
část obce Hubilesy
část obce Hubylesy

Nadřazená místa

obec Smržov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!