část obce Sychrov

Identifikace

ICZUJ: 564451
KODCOB: 161713
ID31: 14954
ID32: 14954
GPS: JTSK (Y, X): 687786, 989935
S-42 (Y, X): 3506454.271, 5610601.703
UTM (Y, X): 506328.0691, 5608216.8680
Šířka/Délka: 50° 37' 32.8564474100", 15° 5' 22.0732430300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SYCHROV v r. 1869-1910 osada obce Štveřín v okr. Turnov, v r. 1921-1950 osada obce Čtveřín v okr. Turnov, od r. 1961 obec v okr. Liberec

Alternativní názvy

část obce Sychrov

Nadřazená místa

obec Sychrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1662-1723), Loukovec 10, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
Matrika (1789-1806), L180/1, matrika narozených
Matrika (1790-1805), L180/1, matrika narozených
Matrika (1806-1817), L180/2, matrika narozených
Matrika (1817-1827), L180/3, matrika narozených
Matrika (1827-1836), L180/4, matrika narozených
Matrika (1837-1844), L180/5, matrika narozených
Matrika (1845-1855), L180/6, matrika narozených
Matrika (1855-1863), L180/7, matrika narozených
Matrika (1864-1892), L180/8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
Matrika (1789-1827), L180/9, matrika oddaných
Matrika (1828-1856), L180/10, matrika oddaných
Matrika (1857-1896), L180/11, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), L180/12, matrika zemřelých
Matrika (1817-1831), L180/13, matrika zemřelých
Matrika (1831-1861), L180/14, matrika zemřelých
Matrika (1862-1892), L180/15, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!