část obce Pěnčín

Identifikace

ICZUJ: 563749
KODCOB: 119121
ID31: 14716
ID32: 14716
GPS: JTSK (Y, X): 676633, 984409
S-42 (Y, X): 3516803.726, 5617516.095
UTM (Y, X): 516673.3112, 5615128.4450
Šířka/Délka: 50° 41' 15.8815605200", 15° 14' 9.7218536050"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PĚNČÍN v r. 1869-1890 pod názvem Pinčej osada obce Hutí v okr. Jablonec, v r. 1900 pod názvem Pinčej 1. díl osada obce Hutí v okr. Jablonec, v r. 1910 pod názvem Pinčej 1. díl osada obce Hutí v okr. Jablonec nad Nisou, v r. 1921-1950 osada obce Huť v okr. Jablonec nad Nisou, od r. 1961 obec v okr. Jablonec nad Nisou

Alternativní názvy

část obce Pěnčín
část obce Pinčej
část obce Pinčej 1. díl

Nadřazená místa

obec Pěnčín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1669), L33/1, matrika narozených
Matrika (1669-1684), L13/1, matrika narozených
Matrika (1684-1697), L13/2, matrika narozených
Matrika (1689-1738), L146/1, matrika narozených
Matrika (1700-1718), L13/3, matrika narozených
Matrika (1719-1721), L13/4, matrika narozených
Matrika (1719-1743), L13/4, matrika narozených
Matrika (1744-1766), L13/5, matrika narozených
Matrika (1766-1771), L13/6, matrika narozených
Matrika (1771-1777), L13/7, matrika narozených
Matrika (1777-1826), L63/1, matrika narozených
Matrika (1778-1784), L13/8, matrika narozených
Matrika (1784-1800), L63/2, matrika narozených
Matrika (1801-1839), L63/3, matrika narozených
Matrika (1840-1862), L63/5, matrika narozených
Matrika (1863-1889), L63/6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1668), L33/1, matrika oddaných
Matrika (1667-1684), L13/1, matrika oddaných
Matrika (1684-1698), L13/2, matrika oddaných
Matrika (1691-1747), L146/1, matrika oddaných
Matrika (1700-1718), L13/3, matrika oddaných
Matrika (1719-1721), L13/4, matrika oddaných
Matrika (1719-1745), L13/4, matrika oddaných
Matrika (1746-1777), L13/18, matrika oddaných
Matrika (1766-1771), L13/6, matrika oddaných
Matrika (1771-1777), L13/7, matrika oddaných
Matrika (1777-1783), L13/19, matrika oddaných
Matrika (1777-1821), L63/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1805), L63/8, matrika oddaných
Matrika (1806-1842), L63/9, matrika oddaných
Matrika (1843-1891), L63/10, matrika oddaných
Matrika (1684-1698), L13/2, matrika zemřelých
Matrika (1689-1740), L146/1, matrika zemřelých
Matrika (1700-1718), L13/3, matrika zemřelých
Matrika (1719-1721), L13/4, matrika zemřelých
Matrika (1719-1743), L13/4, matrika zemřelých
Matrika (1744-1766), L13/5, matrika zemřelých
Matrika (1765-1827), L63/11, matrika zemřelých
Matrika (1766-1771), L13/6, matrika zemřelých
Matrika (1771-1778), L13/7, matrika zemřelých
Matrika (1777-1784), L13/23, matrika zemřelých
Matrika (1785-1805), L63/12, matrika zemřelých
Matrika (1806-1842), L63/12, matrika zemřelých
Matrika (1843-1901), L63/14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!