část obce Záhořín

Identifikace

ICZUJ: 561479
KODCOB: 406929
ID31: 14471
ID32: 14471
GPS: JTSK (Y, X): 719300, 974300
S-42 (Y, X): 3473191.666, 5622055.382
UTM (Y, X): 473079.0051, 5619665.8840
Šířka/Délka: 50° 43' 41.3938276600", 14° 37' 6.8440938170"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁHOŘÍN v r. 1869-1880 pod názvem Zahořín osada obce Zvitte v okr. Česká Lípa, v r. 1890 osada obce Zvitte v okr. Česká Lípa, v r. 1900-1910 pod názvem Zahořín osada obce Zwitte v okr. Česká Lípa, v r. 1921-1930 osada obce Svitava v okr. Česká Lípa, v r. 1950 osada obce Svitava v okr. Nový Bor, v r. 1961-1980 část obce Lindava v okr. Česká Lípa, od 1.1.1981 část obce Cvikov v okr. Česká Lípa

Alternativní názvy

část obce Záhořín

Nadřazená místa

obec Cvikov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika narozených
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika narozených
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika narozených
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika narozených
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika narozených
Matrika (1784-1792), L143/36, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika oddaných
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika oddaných
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika oddaných
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika oddaných
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika oddaných
Matrika (1784-1792), L143/36, matrika oddaných
Matrika (1657-1691), L143/2, matrika zemřelých
Matrika (1692-1718), L143/3, matrika zemřelých
Matrika (1719-1741), L143/4, matrika zemřelých
Matrika (1742-1770), L143/5, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), L143/6, matrika zemřelých
Matrika (1780-1792), L143/7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), L143/36, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1784-1898), L143/F, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1784-1920), L143/F, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1785-1903), L143/F, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!