část obce Kámen

Identifikace

ICZUJ: 546453
KODCOB: 088501
ID31: 13396
ID32: 13396
GPS: JTSK (Y, X): 742521, 961892
S-42 (Y, X): 3448568.123, 5631377.104
UTM (Y, X): 448465.4858, 5628983.8100
Šířka/Délka: 50° 48' 37.0466585100", 14° 16' 6.7685259950"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KÁMEN v r. 1869 pod názvem Heidenštein osada obce Ludvikovice v okr. Děčín, v r. 1880-1930 pod názvem Heidenstein osada obce Ludvíkovice v okr. Děčín, v r. 1950-1980 osada obce Ludvíkovice v okr. Děčín, 1.7.1980-31.12.1991 pod názvem Děčín XXX-Kámen část obce Děčín v okr. Děčín, od 1.1.1992 obec v okr. Děčín

Alternativní názvy

část obce Děčín XXX-Kámen
část obce Heidenstein
část obce Heidenštein
část obce Kámen

Nadřazená místa

obec Kámen

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!