část obce Zvěrotice

Identifikace

ICZUJ: 553409
KODCOB: 193828
ID31: 11232
ID32: 11232
GPS: JTSK (Y, X): 731850, 1136019
S-42 (Y, X): 3481545.869, 5460052.060
UTM (Y, X): 481429.8108, 5457728.5290
Šířka/Délka: 49° 16' 19.3208093200", 14° 44' 40.9784648100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZVĚROTICE v r. 1869 osada obce Klenovice v okr. Tábor, v r. 1880-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Soběslav, v r. 1961-1980 obec v okr. Tábor, 1.7.1980-23.11.1990 část obce Soběslav v okr. Tábor, od 24.11.1990 obec v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Zvěrotice

Nadřazená místa

obec Zvěrotice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1639-1700), 7272, matrika narozených
Matrika (1701-1738), 7273, matrika narozených
Matrika (1739-1770), 7274, matrika narozených
Matrika (1770-1792), 7275, matrika narozených
Matrika (1779-1846), 7293, matrika narozených
Matrika (1785-1812), 7314, matrika narozených
Matrika (1846-1893), 7315, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1700), 7272, matrika oddaných
Matrika (1701-1738), 7273, matrika oddaných
Matrika (1739-1770), 7274, matrika oddaných
Matrika (1770-1789), 7276, matrika oddaných
Matrika (1779-1847), 7296, matrika oddaných
Matrika (1784-1812), 7314, matrika oddaných
Matrika (1848-1903), 7298, matrika oddaných
Matrika (1900-1926), 7287, matrika oddaných
Matrika (1665-1700), 7272, matrika zemřelých
Matrika (1701-1738), 7273, matrika zemřelých
Matrika (1739-1770), 7274, matrika zemřelých
Matrika (1770-1784), 7277, matrika zemřelých
Matrika (1779-1848), 7299, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), 7314, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 7301, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1639-1864), 7322, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1847), 7320, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1848-1924), 7325, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1864-1924), 7323, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!