část obce Obrátice

Identifikace

ICZUJ: 553123
KODCOB: 151050
ID31: 11163
ID32: 11163
GPS: JTSK (Y, X): 717773, 1109069
S-42 (Y, X): 3492039.729, 5488591.470
UTM (Y, X): 491919.3975, 5486256.3160
Šířka/Délka: 49° 31' 43.9277932000", 14° 53' 18.0075844900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OBRÁTICE v r. 1869-1910 pod názvem Obratice osada obce Smilovy Hory v okr. Tábor, v r. 1921-1930 osada obce Smilovy Hory v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Smilovy Hory v okr. Pacov, od r. 1961 část obce Smilovy Hory v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Ebrhartice
část obce Obratice
část obce Obratice
část obce Obrátice

Nadřazená místa

obec Smilovy Hory

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1656), 5628, matrika narozených
Matrika (1654-1689), 5629, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1674-1718), 7236, matrika narozených
Matrika (1718-1760), 7237, matrika narozených
Matrika (1760-1784), 7238, matrika narozených
Matrika (1785-1811), 7243, matrika narozených
Matrika (1812-1835), 7248, matrika narozených
Matrika (1836-1850), 7249, matrika narozených
Matrika (1850-1882), 7250, matrika narozených
Matrika (1883-1897), 7251, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1655-1696), 5629, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika oddaných
Matrika (1718-1760), 7237, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), 7238, matrika oddaných
Matrika (1785-1811), 7243, matrika oddaných
Matrika (1812-1865), 7252, matrika oddaných
Matrika (1856-1867), 7253, matrika oddaných
Matrika (1868-1914), 7254, matrika oddaných
Matrika (1654-1689), 5629, matrika zemřelých
Matrika (1674-1718), 7236, matrika zemřelých
Matrika (1718-1760), 7237, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), 7238, matrika zemřelých
Matrika (1785-1811), 7243, matrika zemřelých
Matrika (1812-1864), 7255, matrika zemřelých
Matrika (1859-1880), 7256, matrika zemřelých
Matrika (1879-1905), 7257, matrika zemřelých
Matrika (1905-1914), 7258, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1674-1914), 7260, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1675-1912), 7259, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1675-1914), 7261, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!