část obce Ratibořice

Identifikace

ICZUJ: 552992
KODCOB: 139866
ID31: 11130
ID32: 11130
GPS: JTSK (Y, X): 727718, 1114141
S-42 (Y, X): 3482829.013, 5482281.639
UTM (Y, X): 482712.4322, 5479949.0540
Šířka/Délka: 49° 28' 18.9977657300", 14° 45' 40.9778059400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RATIBOŘICE v r. 1869-1971 obec v okr. Tábor, od 26.11.1971 část obce Ratibořské Hory v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Ratibořice

Nadřazená místa

obec Ratibořské Hory

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1610-1686), 4218, matrika narozených
Matrika (1687-1722), 4219, matrika narozených
Matrika (1723-1770), 4220, matrika narozených
Matrika (1771-1786), 4221, matrika narozených
Matrika (1782-1792), 6927, matrika narozených
Matrika (1793-1830), 6934, matrika narozených
Matrika (1830-1865), 6935, matrika narozených
Matrika (1850-1887), 6937, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1610-1686), 4218, matrika oddaných
Matrika (1687-1736), 4219, matrika oddaných
Matrika (1737-1770), 4232, matrika oddaných
Matrika (1771-1786), 4233, matrika oddaných
Matrika (1786-1796), 6938, matrika oddaných
Matrika (1796-1839), 6939, matrika oddaných
Matrika (1839-1874), 6940, matrika oddaných
Matrika (1875-1921), 6941, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1610-1620), 4218, matrika zemřelých
Matrika (1672-1720), 4237, matrika zemřelých
Matrika (1721-1770), 4238, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), 4239, matrika zemřelých
Matrika (1782-1816), 9069, matrika zemřelých
Matrika (1785-1796), 4240, matrika zemřelých
Matrika (1786-1796), 6942, matrika zemřelých
Matrika (1796-1842), 6946, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1793-1926), 6947, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!