část obce Řevnov

Identifikace

ICZUJ: 552461
KODCOB: 145416
ID31: 10980
ID32: 10980
GPS: JTSK (Y, X): 736852, 1112441
S-42 (Y, X): 3473551.361, 5482792.437
UTM (Y, X): 473438.5577, 5480459.6440
Šířka/Délka: 49° 28' 34.3255636200", 14° 38' 0.0421861760"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEVNOV v r. 1869 pod názvem Řevňov obec v okr. Sedlčany, v r. 1880 pod názvem Řevňov obec v okr. Tábor, v r. 1890-1971 obec v okr. Tábor, od 26.11.1971 část obce Chotoviny v okr. Tábor

Alternativní názvy

část obce Řevnov

Nadřazená místa

obec Chotoviny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1725-1754), 2356, matrika narozených
Matrika (1755-1784), 2358, matrika narozených
Matrika (1800-1823), 2368, matrika narozených
Matrika (1800-1856), 2369, matrika narozených
Matrika (1828-1855), 2359, matrika narozených
Matrika (1856-1884), 2360, matrika narozených
Matrika (1875-1904), 2361, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1725-1754), 2356, matrika oddaných
Matrika (1755-1784), 2358, matrika oddaných
Matrika (1784-1801), 2362, matrika oddaných
Matrika (1800-1823), 2368, matrika oddaných
Matrika (1800-1853), 2363, matrika oddaných
Matrika (1818-1856), 2370, matrika oddaných
Matrika (1854-1892), 2364, matrika oddaných
Matrika (1725-1754), 2356, matrika zemřelých
Matrika (1755-1784), 2358, matrika zemřelých
Matrika (1784-1801), 2365, matrika zemřelých
Matrika (1800-1823), 2368, matrika zemřelých
Matrika (1801-1837), 2366, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1820-1856), 2371, matrika zemřelých
Matrika (1838-1871), 2367, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1760-1806), 2372, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!