část obce Březí

Identifikace

ICZUJ: 530018
KODCOB: 013897
ID31: 10662
ID32: 10662
GPS: JTSK (Y, X): 796325, 1100538
S-42 (Y, X): 3413034.177, 5486943.721
UTM (Y, X): 412946.0179, 5484609.2330
Šířka/Délka: 49° 30' 28.2895289800", 13° 47' 51.0595174100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BŘEZÍ v r. 1869-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1973 obec v okr. Strakonice, 1.1.1974-31.12.1992 část obce Předmíř v okr. Strakonice, od 1.1.1993 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Březí

Nadřazená místa

obec Březí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1680-1715), 2088, matrika narozených
Matrika (1715-1735), 2089, matrika narozených
Matrika (1736-1784), 2090, matrika narozených
Matrika (1784-1824), 2091, matrika narozených
Matrika navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1851-1869), Hvožďany 10, matrika narozených
Matrika navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1870-1880), Hvožďany 11, matrika narozených
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1881-1889), Hvožďany 12, matrika narozených
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1983) (1890-1908), Hvožďany 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1682-1715), 2088, matrika oddaných
Matrika (1715-1735), 2089, matrika oddaných
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1845-1894), Hvožďany 13, matrika oddaných
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1895-1911), Hvožďany 14, matrika oddaných
Matrika (1684-1715), 2088, matrika zemřelých
Matrika (1715-1735), 2089, matrika zemřelých
Matrika Navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1982) (1854-1891), Hvožďany 15, matrika zemřelých
Matrika navazuje na matriky ze SOA Plzeň (přírůstek z r. 1983) (1892-1920), Hvožďany 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!