část obce Podruhlí

Identifikace

ICZUJ: 550817
KODCOB: 045811
ID31: 10640
ID32: 10640
GPS: JTSK (Y, X): 788146, 1103116
S-42 (Y, X): 3421478.162, 5485439.678
UTM (Y, X): 421386.5645, 5483105.8040
Šířka/Délka: 49° 29' 43.7657982900", 13° 54' 51.7767571100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODRUHLÍ v r. 1869 osada obce Hostišovice v okr. Blatná, v r. 1880 osada obce Hošovice v okr. Blatná, v r. 1890 pod názvem Podruchlí osada obce Hošovice v okr. Blatná, v r. 1900-1910 osada obce Hošovice v okr. Blatná, v r. 1921-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1976 část obce Hostišovice v okr. Strakonice, od 1.4.1976 část obce Bělčice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Podruhlí
část obce Podruchlí

Nadřazená místa

obec Bělčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matriky (1646-1685), BUBOVICE 1, matrika narozených
Matrika (1680-1715), 2088, matrika narozených
matriky (1686- ), BUBOVICE 1, matrika narozených
Matrika (1715-1735), 2089, matrika narozených
Matrika (1736-1784), 2090, matrika narozených
Matrika (1784-1824), 2091, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 2106, matrika narozených
Matrika (1801-1824), 2092, matrika narozených
Matrika (1825-1857), 2093, matrika narozených
Matrika (1858-1883), 2094, matrika narozených
Matrika (1884-1903), 2095, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných
Matrika (1682-1715), 2088, matrika oddaných
Matrika (1715-1735), 2089, matrika oddaných
Matrika (1736-1784), 2096, matrika oddaných
Matrika (1784-1839), 2106, matrika oddaných
Matrika (1784-1846), 2097, matrika oddaných
Matrika (1847-1896), 2098, matrika oddaných
matriky (1676-1677), BUBOVICE 1, matrika zemřelých
Matrika (1684-1715), 2088, matrika zemřelých
Matrika (1715-1735), 2089, matrika zemřelých
Matrika (1736-1784), 2099, matrika zemřelých
Matrika (1784-1839), 2106, matrika zemřelých
Matrika (1784-1840), 2100, matrika zemřelých
Matrika (1841-1906), 2101, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1680-1696), 2102, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1857), 2103, index k matrice
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1840-1914), 2105, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1858-1914), 2104, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!