část obce Setěchovice

Identifikace

ICZUJ: 550698
KODCOB: 147630
ID31: 10601
ID32: 10601
GPS: JTSK (Y, X): 795251, 1146987
S-42 (Y, X): 3420079.788, 5441014.496
UTM (Y, X): 419988.7642, 5438698.7150
Šířka/Délka: 49° 5' 45.3585814300", 13° 54' 14.3117056400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SETĚCHOVICE v r. 1869 osada obce Nakvasovice v okr. Strakonice, v r. 1880-1930 osada obce Dolní Nakvasovice v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, v r. 1961-1976 obec v okr. Prachatice, od 30.4.1976 část obce Zálezly v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Setěchovice

Nadřazená místa

obec Zálezly

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1671), 5434, matrika narozených
Matrika (1686-1701), 5435, matrika narozených
Matrika (1701-1731), 5436, matrika narozených
Matrika (1731-1756), 5437, matrika narozených
Matrika (1757-1784), 5438, matrika narozených
Matrika (1784-1825), 5439, matrika narozených
Matrika (1784-1825), 5440, matrika narozených
Matrika (1825-1863), 5442, matrika narozených
Matrika (1864-1910), 5443, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1643-1671), 5434, matrika oddaných
Matrika (1686-1701), 5435, matrika oddaných
Matrika (1701-1734), 5436, matrika oddaných
Matrika (1735-1756), 5437, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), 5438, matrika oddaných
Matrika (1784-1825), 5444, matrika oddaných
Matrika (1784-1825), 5439, matrika oddaných
Matrika (1825-1877), 5445, matrika oddaných
Matrika (1686-1699), 5435, matrika zemřelých
Matrika (1701-1734), 5436, matrika zemřelých
Matrika (1735-1756), 5437, matrika zemřelých
Matrika (1757-1784), 5438, matrika zemřelých
Matrika (1784-1825), 5439, matrika zemřelých
Matrika (1784-1825), 5446, matrika zemřelých
Matrika (1825-1880), 5447, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1701-1784), 5448, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1839), 5449, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1835-1879), 5450, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1864-1910), 5451, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!