část obce Brunn

Identifikace

ICZUJ: 546666
KODCOB: 158470
ID31: 9952
ID32: 105996
GPS: JTSK (Y, X): 717460, 1146885
S-42 (Y, X): 3497215.157, 5451126.894
UTM (Y, X): 497092.7178, 5448806.9980
Šířka/Délka: 49° 11' 31.4061166300", 14° 57' 36.3534304400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Brunn
část obce Studnice

Nadřazená místa

obec Lodhéřov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1738), 5290, matrika narozených
Matrika (1739-1792), 5291, matrika narozených
Matrika (1793-1800), 5292, matrika narozených
Matrika (1800-1806), 5293, matrika narozených
Matrika (1807-1842), 5297, matrika narozených
Matrika (1843-1868), 5299, matrika narozených
Matrika (1869-1889), 5300, matrika narozených
Matrika (1651-1759), 5290, matrika oddaných
Matrika (1760-1800), 5301, matrika oddaných
Matrika (1800-1806), 5293, matrika oddaných
Matrika (1807-1842), 5297, matrika oddaných
Matrika (1843-1861), 5302, matrika oddaných
Matrika (1862-1899), 5303, matrika oddaných
Matrika (1762-1800), 5304, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1800-1806), 5293, matrika zemřelých
Matrika (1807-1843), 5297, matrika zemřelých
Matrika (1843-1865), 5305, matrika zemřelých
Matrika (1865-1888), 5306, matrika zemřelých
Matrika (1889-1923), 5307, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1728-1783), 5308, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1807-1907), 5309, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1807-1907), 5310, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!