část obce Nitowitz

Identifikace

ICZUJ: 546542
KODCOB: 063223
ID31: 9938
ID32: 105984
GPS: JTSK (Y, X): 727845, 1147701
S-42 (Y, X): 3487020.789, 5448981.660
UTM (Y, X): 486902.5016, 5446662.6370
Šířka/Délka: 49° 10' 21.4864177900", 14° 49' 13.1157661200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nítovice
část obce Nitowitz

Nadřazená místa

obec Kardašova Řečice

Podřazená místa

část obce Metel, mlýn a dvůr (Nítovice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1691), 4719, matrika narozených
Matrika (1692-1749), 4720, matrika narozených
Matrika (1750-1769), 4724, matrika narozených
Matrika (1770-1778), 4725, matrika narozených
Matrika (1778-1784), 4726, matrika narozených
Matrika (1785-1814), 4730, matrika narozených
Matrika (1815-1838), 4734, matrika narozených
Matrika (1815-1838), 4749, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1839-1850), 4735, matrika narozených
Matrika (1850-1860), 4736, matrika narozených
Matrika (1861-1878), 4737, matrika narozených
Matrika (1878-1894), 4738, matrika narozených
Matrika (1660-1691), 4719, matrika oddaných
Matrika (1692-1749), 4721, matrika oddaných
Matrika (1750-1769), 4724, matrika oddaných
Matrika (1770-1777), 4725, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), 4726, matrika oddaných
Matrika (1785-1814), 4730, matrika oddaných
Matrika (1815-1845), 4739, matrika oddaných
Matrika (1845-1880), 4740, matrika oddaných
Matrika (1881-1902), 4741, matrika oddaných
Matrika (1671-1691), 4719, matrika zemřelých
Matrika (1692-1749), 4721, matrika zemřelých
Matrika (1750-1769), 4724, matrika zemřelých
Matrika (1770-1777), 4725, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), 4726, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), 4730, matrika zemřelých
Matrika (1815-1865), 4742, matrika zemřelých
Matrika (1865-1880), 4743, matrika zemřelých
Matrika (1880-1904), 4744, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1660-1814), 4745, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1660-1814), 4745, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1750-1814), 4745, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1760-1769), 4747, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1760-1824), 4750, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1778-1802), 4748, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1854-1865), 4746, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1865-1899), 4751, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!