část obce Velké Opolany

Identifikace

ICZUJ: 537586
KODCOB: 111996
ID31: 8404
ID32: 103071
GPS: JTSK (Y, X): 685753, 1045704
S-42 (Y, X): 3515644.347, 5555555.424
UTM (Y, X): 515514.4032, 5553193.0010
Šířka/Délka: 50° 7' 50.7710478200", 15° 13' 1.4457379630"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dolní Opolany
část obce Opolany
část obce Veliké Opolany
část obce Velké Opolany
část obce Velké Opolany

Nadřazená místa

obec Opolany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!