část obce Vižim

Identifikace

ICZUJ: 561134
KODCOB: 159867
ID31: 12702
ID32: 102838
GPS: JTSK (Y, X): 861213, 1056222
S-42 (Y, X): 3342964.556, 5522546.910
UTM (Y, X): 342904.9252, 5520197.9150
Šířka/Délka: 49° 48' 49.0958188500", 12° 48' 58.7859062300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vižim
část obce Vížka

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1727-1746), Osov 3, matrika narozených
Matrika (1747-1771), Osov 5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Osov 6, matrika narozených
Matrika (1800-1814), Osov8, matrika narozených
Matrika (1815-1829), Osov 9, matrika narozených
Matrika (1830-1839), Osov 10, matrika narozených
Matrika (1840-1851), Osov 11, matrika narozených
Matrika (1852-1864), Osov 12, matrika narozených
Matrika (1727-1746), Osov 4, matrika oddaných
Matrika (1747-1771), Osov 5, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Osov 6, matrika oddaných
Matrika (1784-1800), Osov 13, matrika oddaných
Matrika (1800-1817), Osov 14, matrika oddaných
Matrika (1817-1839), Osov 15, matrika oddaných
Matrika (1727-1746), Osov 4, matrika zemřelých
Matrika (1747-1771), Osov 5, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Osov 6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), Osov 16, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), Osov 17, matrika zemřelých
Matrika (1800-1825), Osov 18, matrika zemřelých
Matrika (1826-1851), Osov 19, matrika zemřelých
Matrika (1852-1870), Osov 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!