část obce Pohoří

Identifikace

ICZUJ: 549606
KODCOB: 096202
ID31: 10253
ID32: 10253
GPS: JTSK (Y, X): 781135, 1105156
S-42 (Y, X): 3428694.348, 5484318.836
UTM (Y, X): 428599.8122, 5481985.4190
Šířka/Délka: 49° 29' 10.7020768900", 14° 0' 51.0492382900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POHOŘÍ v r. 1869 osada obce Čimelice v okr. Písek, v r. 1880-1950 obec v okr. Písek, v r. 1961-1984 část obce Mišovice v okr. Písek, 1.1.1985-23.11.1990 část obce Mirovice v okr. Písek, od 24.11.1990 část obce Mišovice v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Pohoř
část obce Pohoří

Nadřazená místa

obec Mišovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matriky (1646-1685), BUBOVICE 1, matrika narozených
matriky (1686- ), BUBOVICE 1, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matriky (1676-1677), BUBOVICE 1, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!