část obce Boudy

Identifikace

ICZUJ: 562122
KODCOB: 095486
ID31: 10120
ID32: 10120
GPS: JTSK (Y, X): 780206, 1109588
S-42 (Y, X): 3430186.207, 5480042.736
UTM (Y, X): 430091.0641, 5477711.0610
Šířka/Délka: 49° 26' 52.9362588900", 14° 2' 7.8788316540"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOUDY v r. 1869 osada obce Cerhonice v okr. Písek, v r. 1880-1950 obec v okr. Písek, v r. 1961-1990 část obce Mirotice v okr. Písek, od 24.11.1990 obec v okr. Písek

Alternativní názvy

část obce Boudy

Nadřazená místa

obec Boudy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1638-1659), 5581, matrika narozených
Matrika (1663-1692), 5582, matrika narozených
Matrika (1667-1686), 6546, matrika narozených
Matrika (1686-1721), 6547, matrika narozených
Matrika (1693-1710), 5583, matrika narozených
Matrika (1711-1727), 5584, matrika narozených
Matrika (1721-1754), 6548, matrika narozených
Matrika (1727-1769), 5585, matrika narozených
Matrika (1754-1784), 6549, matrika narozených
Matrika (1765-1809), 5586, matrika narozených
Matrika (1784-1807), 6550, matrika narozených
Matrika (1798-1816), 5587, matrika narozených
Matrika (1808-1832), 6551, matrika narozených
Matrika (1817-1832), 5588, matrika narozených
Matrika (1832-1873), 6552, matrika narozených
Matrika (1833-1844), 5589, matrika narozených
Matrika (1845-1870), 5590, matrika narozených
Matrika (1871-1893), 5591, matrika narozených
Matrika (1872-1901), 6553, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1639-1640), 5581, matrika oddaných
Matrika (1662-1692), 5582, matrika oddaných
Matrika (1667-1693), 6546, matrika oddaných
Matrika (1693-1710), 5583, matrika oddaných
Matrika (1693-1721), 6547, matrika oddaných
Matrika (1711-1726), 5584, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 6548, matrika oddaných
Matrika (1727-1769), 5585, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), 6549, matrika oddaných
Matrika (1771-1835), 5593, matrika oddaných
Matrika (1784-1807), 6554, matrika oddaných
Matrika (1808-1858), 6555, matrika oddaných
Matrika (1833-1856), 5594, matrika oddaných
Matrika (1857-1886), 5595, matrika oddaných
Matrika (1858-1894), 6556, matrika oddaných
Matrika (1887-1919), 5596, matrika oddaných
Matrika (1662-1692), 5582, matrika zemřelých
Matrika (1675-1721), 6546, matrika zemřelých
Matrika (1693-1710), 5583, matrika zemřelých
Matrika (1711-1725), 5584, matrika zemřelých
Matrika (1721-1758), 6548, matrika zemřelých
Matrika (1727-1769), 5585, matrika zemřelých
Matrika (1758-1784), 6549, matrika zemřelých
Matrika (1769-1832), 5597, matrika zemřelých
Matrika (1784-1807), 6557, matrika zemřelých
Matrika (1808-1859), 6558, matrika zemřelých
Matrika (1833-1871), 5598, matrika zemřelých
Matrika (1859-1891), 6559, matrika zemřelých
Matrika (1872-1900), 5599, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1727-1769), 5600, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1754-1781), 6560, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1781-1859), 6561, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1832), 5601, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1808-1872), 6562, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1808-1901), 6562, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1808-1901), 6562, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1833-1876), 5602, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!