část obce Petkov

Identifikace

ICZUJ: 536431
KODCOB: 119601
ID31: 8235
ID32: 100713
GPS: JTSK (Y, X): 691684, 1013272
S-42 (Y, X): 3505590.095, 5586956.812
UTM (Y, X): 505464.2455, 5584581.6040
Šířka/Délka: 50° 24' 47.6807734500", 15° 4' 36.8618834000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETKOV viz Petkovy (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Petkov
část obce Petkov
část obce Petkovy

Nadřazená místa

obec Petkovy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1777-1785), Březno 3, matrika narozených
Matrika (1784-1789), Březno 4, matrika narozených
Matrika (1788-1796), Březno 5, matrika narozených
Matrika (1839-1886), Řitonice 7, matrika narozených
Matrika (1840-1877), Březno 26, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1736-1772), Březno 15, matrika oddaných
Matrika (1784-1789), Březno 16, matrika oddaných
Matrika (1789-1796), Březno 17, matrika oddaných
Matrika (1839-1894), Řitonice 8, matrika oddaných
Matrika (1744-1782), Březno 20, matrika zemřelých
Matrika (1782-1784), Březno 21, matrika zemřelých
Matrika (1788-1796), Březno 22, matrika zemřelých
Matrika (1788-1823), Březno 23, matrika zemřelých
Matrika (1839-1910), Řitonice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!