část obce Voseček

Identifikace

ICZUJ: 599662
KODCOB: 112747
ID31: 8406
ID32: 100246
GPS: JTSK (Y, X): 691016, 1048304
S-42 (Y, X): 3510759.182, 5552299.714
UTM (Y, X): 510631.2274, 5549938.6170
Šířka/Délka: 50° 6' 5.7885425130", 15° 8' 55.1595476900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VOSEČEK viz Oseček (Nymburk)

Alternativní názvy

část obce Oseček
část obce Voseček
část obce Voseček
část obce z Vosyčka

Nadřazená místa

obec Oseček

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených s indexem (1784-1784), Předhradí 13, matrika narozených
Matrika (1852-1873), Předhradí 14, matrika narozených
Matrika (1859-1875), ev. Libice nad Cidlinou 4, matrika narozených
Matrika (1874-1901), Předhradí 15, matrika narozených
Matrika (1875-1884), ev. Libice nad Cidlinou 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1844-1928), Předhradí 18, matrika oddaných
Matrika (1845-1904), Předhradí 16, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N,O,Z (1839-1897), Předhradí 17, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!