část obce Bučoves

Identifikace

ICZUJ: 548952
KODCOB: 015181
ID31: 15433
ID32: 100024
GPS: JTSK (Y, X): 680613, 1026425
S-42 (Y, X): 3518261.597, 5575336.712
UTM (Y, X): 518130.5884, 5572966.2350
Šířka/Délka: 50° 18' 30.7028035200", 15° 15' 16.6205606300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUČOVES viz Budčeves (Jičín)

Alternativní názvy

část obce Bučoves
část obce Budčeves
část obce Budčoves

Nadřazená místa

obec Budčeves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!